pravidla a pokyny


  • Je zakázáno kouřit uvnitř domu.
  • Užívání chalupy U Marušky je zakázáno osobám postiženým vážnými infekčními nemocemi. ·Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek a neprováděli žádné podstatné změny. ·
  • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v prostorách chalupy U Marušky. Za případné škody způsobené dětmi nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod. ·
  • Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete a je povinen nahradit případnou škodu, která by byla zvířetem způsobena. Pes nesmí zůstat v objektu bez dozoru.
  • Host nesmí využívat připojení k internetu k nelegální činnosti. ·
  • V době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je v domě a jeho okolí noční klid. 
  • Pokud host opouští dům a pozemek, je povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky, zavřít a zamknout vstupní dveře, aby se předešlo případným škodám. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, nepřebíráme odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných v domě. 


Ubytování od 16 hodiny

Odjezd do 10 hodiny